Integritetspolicy

Vilka vi är

Du1 Thaimassage
Båtsmansgatan 1, 65228 KARLSTAD
Vid integritetsfrågor: duen@du1thaimassage.se

Du1 Thaimassage värnar om din integritet samt din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. I denna policy kan du läsa vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dessa.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

När du beställer en tjänst via någon av våra kanaler (telefon, e-post eller möte) eller begär en offert kan vi komma att samla in uppgifter om dig som behövs för att fullfölja vårt åtagande mot dig som kund.
Dessa kan vara t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För företag samlas även företagsnamn och organisationsnummer in.

Vi kan också samla in IP-adresser från besökare på denna webbplats för analys och eventuell felsökning.
Enligt svensk lag får vi inte utan särskilt tillstånd härleda denna information till dig som person.

Via vår webbplats samlar vi inte automatiserade personuppgifter annat än de du själv väljer att skicka in till oss.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in kommer behandlas för följande ändamål:

  1. För att tillhandahålla tjänsten du beställt och för att administrera avtalen mellan dig som kund och oss.
  2. För att tillhandahålla en offert till dig som kund.
  3. För att kunna kommunicera med dig som kund.
  4. För att kunna administrera fakturering och bokföring.
  5. För att kunna ta fram statistik, analys och förbättringar av våra kanaler (exempelvis sociala medier, hemsida mm.)

Vilka vi delar dina data med

För vår hemsida:

  • Anonymiserad data för besöksstatistik lagras hos Google Analytics av Google Inc.
  • E-posttjänst och webbserver finns placerade hos Beebyte AB i Karlstad, Sverige. Du kan läsa deras personuppgiftspolicy här.
  •  

Hur länge vi behåller era uppgifter

Insamlingen av personuppgifter är nödvändiga för att fullfölja det avtal vi slutit med dig, t.ex. leverera en tjänst eller sammanställa en offert. Dessa sparas så länge det krävs enligt lag, exempelvis svensk bokföringslag.

Data för Google Analytics lagras i 14 månader, och kasseras därefter per automatik. Dessa data är dock anonymiserad.

Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Vilka rättigheter du har över dina data?

Rätt till information: Du kan begära att ut de personuppgifter som behandlats om dig.  
Rätt till rättelse: Du kan få din information rättad om du anser den vara felaktig.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får dock inte radera uppgifter som krävs för lagstadgade ändamål eller för att fullfölja vårt avtal.
Dataportabilitet: Du har rätt att få kopior på dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast personuppgifter som den registrerade själv tillhandahållit.
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information när som helst. Kontakta oss via e-post om du vill göra detta.
Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Vart vi skickar dina uppgifter

För vår hemsida:

  • Anonymiserad data för besöksstatistik lagras hos Google Analytics av Google Inc.

Kontaktinformation

Du1 Thaimassage
Båtsmansgatan 1,
65228 KARLSTAD
Telefon: 0767676778
E-post: duen@du1thaimassage.se

Cookie-filer

Denna webbplats (du1.se) använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Du kan själv välja vilka cookies du vill ska lagras på din dator. Det går att använda denna webbplats i sin helhet utan att tillåta cookies.

Analys

Vi använder oss av Google Analytics, ett analysverktyg för webbtrafik från Google Inc. Denna använder vi för att utvärdera trafiken och förbättra vår sida.

Detta innebär att vi kan sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen. Vi använder oss av en anonymiseringstjänst från Google Inc. som gör att dina sista siffror i IP-adressen maskas. I korthet innebär det att de sista siffrorna i din IP-adress blir dolda innan statistiken skickas vidare till Google. Det blir alltså inte möjligt att koppla insamlad data mot en fysisk person.  

– Insamlade data till Google Analytics lagras i 14 månader, och kasseras därefter.

– Mer information om Googles dataskyddsbestämmelser hittar du på: Googles sekretesspolicy

– Du har möjlighet att välja bort denna genom att kryssa ur rutan ”Statistik” när du först besöker vår hemsida.

Hur vi skyddar din information

Du1thaimassage vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehöriga.

Du1 Thaimassage kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer för att utföra uppgifter, t.ex. drift och uppdatering av IT-relaterade system.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vid misstanke om att personuppgifter har läckt skall det utan fördröjning, upprättas en anmälan om personuppgiftsincident till tillämplig tillsynsmyndighet.

Integritetspolicy publicerad 2019-04-11.
Versionsnummer: 1.0.